Notities bij: Adrianus Lampsens

-volgens het penningkohier van 1572 eigenaar van een hofstede met huis, schuur, koeistal en ovenkot
-schepen van Zwevezele vanaf 1573 tot zeker 1577
-