Notities bij: Guillielmus Lampsens

landbouwer op Groenendaele te Lichtervelde