Notities bij: Maria Boorns

wde Jacques De Smet: Mayke (x Bastiaen Van Moere), Amelberga