Notities bij: Jacoba Filliers

RAK, wezenregisters 89, onder Tielt f. 16, aktedatum 21.11.1665
+Jacquemyne De Vijliers fs Niclaeys (haar vader is ook net overleden)
x Hubrecht Herman
kdn: Michiel (°Markegem 3.9.1655), Niclaeys, Guillaume, Hansken en Pieternelle
geen onroerend goed, een uitstaande rente van 12 p. gr..
toevoeging: in 1683 van Michiel gehuwd