Notities bij: Carolus Le Fevre

RAK, wezenregisters Kasselrij Kortrijk nr. 100, Pittem f 14, aktedatum 7.9.1713
voogden: Jan Le Febure fs Carel uit Pittem - Pieter Vincke fs Pieter uit Ardooie
vader: Carel Le Fevere fs Carel, +
moeder: Joosyne Vincke fa Pieter
hofstedeke te Pittem onder de heerlijkheid Claerhout, 1 bunder 800 lants
voor de wezen 2 p. gr.
op 15.10.1714 wordt de staat van goed overgebracht bij het overlijden van hun grootvader paterneel Carel Le Febure fs Pieter: een kleine geldsom.