Notities bij: Franciscus Dominicus Frans

gegevens uit huwelijksakte
-hij dagloner, kan niet tekenen, zijn vader woont te Brugge, zijn moeder Anne Marie Peere is overleden
-zij kan niet tekenen, haar vader woont te Hoeke, haar moeder Catherine De Pré is overleden.