Notities bij: Godeleva Vande Vyvere

nota bij begrafenisakte: vrouw Jacobus Du Jardin, 79j, wordt in de kerk begraven.