Notities bij: Carolus Van Renterghem

begraven in de kerk, 75 jaar bij overlijden, schepen van Oostkamp 1650-1652, Poorter van Brugge, Aanborger van de Gemene Weiden.
RAB, Heerlijkheid Oostkamp nr 24 f. 4. Bezaten een hofstede oost van de Gentsche Vaart, oost van de hofstede genaamd de Raevenbusch