Notities bij: Jacobus Bauwens

RAB, Heerlijkheid Oostkamp nr 14 f. 258. Jacques Bauwens x Jacquemyne Vande Walle kopen 1/2 hofstede van Adriaen Truwant bij Beverhoutsveld, groot 38 g. 1624, maar koop wordt door Carel Van Renterghem betwist. 1624
RAB, Heerlijkheid Oostkamp nr 17/1 f. 140. Jan Snauwaert, gerecht door successie van zijn moeder Passchyne Craeye, verkoopt aan Jacob Bauwens, burgemeester en laat van Erckeghem 1/12 van 8 g. land; onverdeeld met de koper causa uxoris (= dochter van Symoen Vande Walle). 18 april 1639