Notities bij: Jacoba Van Renterghem

RAB, Heerlijkheid Oostkamp nr 25 f. 26. Haar kinderen verkopen 1/2 hofstedeke van 13 g. oost van de Gentsche Vaart (ander 1/2 aan Jacques Beuselinck) in de Blauw Casteelhouck, nevens het Beverhoutsveld aan Jan Everaert (de pachter). Haar gerecht bij successie van haar ouders in 1661. Actum 11 juni 1712.