Notities bij: Petrus Bauwens

RAB, Heerlijkheid Oostkamp nr 18/2 f. 51. Pieter Bauwens x Jacquemyneke Van Renterghem lenen 96 p. gr. aan Joos Woulters. Borg 1/2 hofstede 30 g. ver zuid van de kerk, deels op Erckeghem. Daarin deels gerecht van zijn ouders Jacques Bauwens x Jacquemyne Vande Walle. 31.3.1661

RAB, Heerlijkheid Oostkamp nr 24 f. 186. Erfgenamen verkopen aan Adriaen de Villegas een hofstede onder de heerlijkheid Erckeghem met 28 gemeten land, zuidoost van de kerk, west van de herberg Stuyvenberghe. 3.8.1709

RAB, Heerlijkheid Oostkamp nr 22 f. 102. Lieven Loontjens (fs Anna Bauwens) verkoopt aan Pieter Bauwens (schepen van de heerlijkheid Oostkamp) 1/5 van een hofstede op Oostkamp en deels op Erckeghem van 12 g., nu bewoond door de weduwe van Pieter Bauwens d'oude voor 15 p. gr. 7.4.1698.

RAB, SvG Oostkamp nr. 169, aktedatum 1679
+ Pieter Bauwens fs Jacques, laat Erckeghem,
x Jacquemine Van Renterghem
VP: Joos Van Renterghem, VM: Cornelis Van Renterghem
kdn: (1) Pieter, gehuwd (2) Tanneken, x Pieter Van Pachtenbeke (3) Marie, x Jacque Dhondt (4) Jacques (5) Joos (6) Carel (7) Lieven (8) Pieternelle
-huwelijkscontract voor schepen van Erckeghem op 8.10.1644. Hij is geassisteerd door Jacob Bauwens, zijn vader. Zij is geassisteerd door Carel Van Renterghem, haar vader; Jacquemine De Raedt, haar moeder en Willem Van Renterghem fs Willem, haar oom.
-van zijn kant: 1/2 in 1/2 in hofstede van 36 g., een gelijk deel aan Joos Van Wonterghem x Tanneke Bauwens (zus overledene). Een deel ook aan de twee voorkinderen van zijn moeder. De vier hoirs verkopen 2 g. land te Waardamme aan Jan Vande Walle.
-van haar kant. Er waren 5 hoirs, haar viel cavel D ten lote. 1/2 van hee hofstede te Oostkamp over de Gentsche vaert in de Blauw Kasteelhoek, pachter Jan De Graeve; ander 1/2 aan Cornelis Kempe x zuster wde, 11 g., verkaveld in 1669. 1/5 hofstede van 7 g. te Beernem, heerlijkheid Oostkamp, bij erfenis van haar overleden broer Symoen Van Renterghem; pachter Steven De Langhe.
-samen gekocht: de andere delen in de hofstede van 36 g. hiervoor vernoemd. Is op deze hofstede overleden. Gekocht van Adriaen fs Christiaen Lantsoght het het erfde van Jacquemine fa Simoen Vande Walle zijn moeder en moeder van de overledene. En ook van Arnoudt Sonneville x Marie fa Jan Lantsoght bij erfenisse van Jacquemine fa Simoen Vande Walle
-dit sterfhuis werd nog 16 p. uitbetaald ter causen vanden brandt die wylent haer vaeder ende moeder heeft onderstaen van de brand hunner hofstede
-alle bestialen samen geschat op 125 p. gr.
-saldo 278 p.

getuigen ondertrouw: Jacobus Bauwens - Michael Rips
doopheffers: (1) Guillielmus Van Renterghem fs Willem - Anna Lantsoght, (2) Petrus Vande Walle Anna Bauwens, (3) Judocus Verhamme - Barbara Van Renterghem