Notities bij: Petronella Cools

SvG Oostkamp nr. 184
+Pieternelle Cools fa Pieter, + Oostkamp (heerlijkheid Erckeghem) 2.3.1699
x Joos Bauwens fs Pieter
VP: Pieter Bauwens VM: Pieter Cools
kdn: Lieven, 5 j; Pieternelle, 16 j; Marie, 13 j; Adriaene, 11 j; Cathelijne, 9 j; Cornelie, 7 j; Anna, 2 j
x-contract 23.8.1680 voor Jan Bariseele, griffier van heerlijkheid Den Nieuwen te Beernem: hij jongman zichzelfs en zij jonge dochter, haar zelfs.
-gronden van haar kant: 1 g. van haar ouders bij de Gentsche vaert te Oostkamp, geruild voor 2 g. land gelegen tussen de herberg waar ze wonen en de molen.
-gronden van zijn kant: 1/8 hofstede van 24 g. op Erckeghem, samen met broers en zussen, gekomen van Pieter Bauwens, zijn vader. Bewoond door Jacquemine Van Renterghem, zijn moeder (alsmede door dese voorgaende drouve conjuncture des tijds van oorloghe verleent moeten worden groote quijtschelden ende repartien, is bydien daervan luttel ofte niet te verwachten)
-samen gekocht: 1 l. land met herberg erop te Erckeghem, een weinig zuid van de molen. Eertijds genaamd De Dicke Lijne; en 40 r. land waar vermelde herberg vroeger op stond.
-brouwalaam is 11 p. waard
-1 koe, 1 zwijn
-veel uitstaande schulden van klanten, maar zijn niet meer te verhalen door hun insolventie
-meer schuld: 1 pond