Notities bij: Joannes Christiaens

staat van goed in RAB, Aanwinsten nr.2739 - Staat van Goed heerlijkheid Oostkamp en Erckegem
+Jan Christiaens, +Oostkamp 1676
x Mayken fa Jan Rotsaert
kdn: Pieter, Josynken, Tanneken, Mayken, Janneken en Franchijntken
VP: Geeraert Van Gavere - VM: Pieter Vereecke
gronden van haar zijde (gekomen van haar ouders): 2 g. , eenzelfde deel behoort toe aan Pieter Vereecke. Het echtpaar kocht samen 50 roeden van Pieter Vereecke uit de gemeenzaamheid.
saldo: 18 p.