Notities bij: Joannes Christiaens

svg in RAB, Aanwinsten nr.2739 - Staat van Goed heerlijkheid Oostkamp en Erckegem
+Jan Christiaens, +Oostkamp 1676
x Mayken fa Jan Rotsaert
VP: Geeraert Van Gavere - VM: Pieter Vereecke
kdn: Pieter, Josijnken, Tanneken, Mayken, Janneken en Franchijntken
gronden van haar zijde (gekomen van haar ouders): 2 g. , eenzelfde deel behoort toe aan Pieter Vereecke
saldo: 18 p.