Notities bij: Joannes Fraeys

x Catharina De Geldere fa Joos (1640 wde Jan Fraeijs, LvW 314 f. 39v) LvW 310 f 36v zijn moeder: Janneke fa Olivier Soen (LvW 309 f 106)

wordt in de doopakte van Jacobus Joannes Fraeys dito Schaut genoemd.

stadsarchief Torhout, wezenboek nr. 2395 f. 14, aktedatum 17.10.1625
+Jan Fraeys
x Cathelyne De Gheldere fa Joos
voogden: VP:Jan Vanden Bussche en Gilles Coutteau - VM: Geen, midts de voochden vande moederlycke zijde niet wel becommelyck en zyn.
kdn: Claeijs, Beernaert, Jan, Pieter, Jacop, Janneken, Cathelijntken, Fransijnken, Magdaleene x Jan Vanden Bussche
bemerk: de akte spreekt van 10 kinderen, waarvan 8 minderjarig uit dit huwelijk. Als kind van de vader (uit een ander huwelijk) vermeldde men ook Magdaleene x Jan Vanden Bussche. Nog een andere dochter is Maria x Egidius Coutteau.
Het echtpaar baatte de herberg den rooden ende zwarten leau uit te Torhout (naast de schutterij van Sint-Jooris). Hij erfde van zijn ouders gronden te Torhout en Lichtervelde

In de wezenakte na het overlijden van Maria Fraeys (SA Torhout nr. 2396 f 156 lezen we: Het echtpaar bezit een partij bos te Torhout, deels gekocht van Beernaert Fraeys, Jan Vanden Bussche en andere; en onverdeeld met Jacob Fraeys, Michiel Dhamere en de kdn van Pieter Pollentier.

stadsarchief Torhout, wezenboek 2394 f. 28v, aktedatum 23.12.1599
+Adrianekyn Driebrouck
x Jan Frays fs Cornelis
voogden: Cornelis Frays (vermoedelijk de grootvader van het kind) en Michiel De Grysse
kind: Madeleenken. Bemerking. Dit is meer dan vermoedelijk de Magdalena die huwde met Jan Vanden Bussche.
De akte laat vermoeden dat hij nog kdn heeft uit een ander huwelijk (Maria?). Hij erfde van zijn zuster Tannekin fa Cornelis Claeys een part in een hofstede te Torhout.15991223* Driebrouch Adrianekyn E Frays Jan fs Cornelis Frays Cornelis De Grysse Michiel Madeleenken WA2394/28v