Notities bij: Joanna Denijs

RAB, Wynendaele 390 f. 142 v
+ Janneken fa Karel Denys, +juli 1621
x Jacop De Moor
VP: Everaert Van Walleghem - VM: Jan Denys
kdn: Zyntken x Jacques De Keyser, Janneken x Jan Kempe, Hansken, Corneken, Martken, Martken (!) en Jacquemintken
-gronden gekomen van zijn moeder: 4 g. = 1/3 hofstede te Torhout waar zijn moeder + is, onverdeeld met Jan en Joos De Hulstere fii Joos en andere
-erft van Jacob Beernaert (+Veurne Ambacht) gronden te Aartrijke, gemeen met Joos De Hulstere fs Joos
-erft van Jan De Moor, zijn grootheere, een hofstede te Torhout, gepacht door Jacob De Keysere de jonghe, ver zuid van de kerk, groot ca 17 g.
-samen gekocht: veel gronden te Torhout
-voor elk kind: 20 p. gr.