Notities bij: Jacobus De Moor

Overleden als Wijnendaelelaet tot Torhout. Hertrouwd met Heijndrijne Samps fa Marijn, overleden 22/1/1647.
Kdn in 1621: Zijntken x Jacques De Keijsere, Janneken x Jan Kempe, Hansken. Corneken, Martken en nog een Martken, en Jaquemijntken.

RAB, Wynendaele nr. 291 f. 58
Jacob De Moor fs Cornelis, +Torhout 19.2.1647
xx Hendryne Samps fa Marijn. Kdn: (1) Jan, (2) Josyne x Jacob De Keysere, (3) Janneken, wde Jan De Kempe, (4) Jacquemyne x Cornelis Pauwels, (5) Maerten (6) Maerten !!
wdr Janneken fa Jacob Denys. Kdn: (7) Mayken, (8) Adriaeneken. VM: Maryn Samps
-van zijn kant: 3/4 van een hofstede te Torhout, = 39 g., bewoond door Jacob De Keyser
-gekocht in zijn 2 x: hofstede te Torhout van 13 g. / bewalde hofstede te Kortemark van 31 g.