Notities bij: Henricus Van Massenhove

1646 Tanneken Van Massenhove kopen wederhelft van erfenis aan Hendrik.