Notities bij: Joannes Van Massenhove

RAB, Wynendaele 312 f. 130v
(1) Jan Hasaert x Tanneken Van Massenhove fa Jan fs Hendricx, (2) ... Van Massenhove fs Jan fs Jan fs Hendricx, (3) Roeland Van Massenhove als voogd van Tanneken fa Colaert Dorlin x Tanneken (fa Jan) Van Massenhove, (4) ... x Perintken fa Jan Van Massenhove. Alle hoirs van Jan Van Massenhove fs Hendricx, verkopen gronden aan Passchier De ...., 1633