Notities bij: Everardus Van Walleghem

+ PR 30.04.1640??

Poorters Stad Torhout: 23.9.1599. Everaert Van Walleghem en Adriaene fa Beernaert Slecke ... accepteren 't poorterschap deser stede mitsgaders huwelicke