Notities bij: Oliverius Beernaert

1667 treedt op als VP.