Notities bij: Anthonius De Man

SvG Brugse Vrije IV nr. 532
+Antheunis De Man fs Pauwels, +Torhout 2.6.1639
x Mechelyne fa Jacob Vande Clooster
5 kdn. VP: Antheunis Van Houtte (x Elisabeth De Man), VM: Gheleyn Vande Clooster
-gronden te Torhout en Gits gekomen van haar ouders, Jacob Vande Clooster x Maeyken. Te Torhout verkavelt (1625) met Gheleyn Vande Clooster, Thomas Vande Clooster en Gilles De Schoolmeester x Josyne Vande Clooster. Te Gits 1/8 hofstede onverdeeld met Gheleyn Vande Clooster en Jan De Busscher
-gronden te Lichtervelde gekomen van zijn kant, onverdeeld met Antheunis Van Houtte en weduwe Pauwels De Man.
-samen gekocht 4 g. van zijn broer Jan De Man en zijn moeder in de hofstede van zijn ouders te Lichtervelde, bezit hierin 9 g.
-2 paarden, 2 veulens, 122 schapen, 7 koeien, 4 vaarzen, 4 kalvers, 1 zeug, 1 vet varken
-pacht van hofstede aan Pieter de Velaere, heer van Zandvoorde.
-saldo 4.943 p.p.