Notities bij: Maria Lauwers

Wijnendaele 318 f 113v.
Mayken Lauwers fa Jacob schenkt aan haar 4 zonen: Christiaen (pachter), Jan, Pieter en Jooris elk 1/6 van een hofstede van 20 g. in de wijk Ten Parcke te Torhout. Ze zullen voor de rest van hun leven voor haar zorgen.