Notities bij: Christianus Van Sevenant

16.9.1628 poorter Torhout met zijn vrouw. Huwelijk.
Jan Van Sevenant de oude wordt poorter van Torhout op 13/6/1621. Jan Van Sevenant fs Pieter A 1614 poorter Torhout.

-huwelijksgetuigen: Anthonius Van Troyen - Catharina, 'mater sponse'
-doopheffers: (1) Cornelius ... - Catharina .... , beschadigd, (2), (3), beide akten beschadigd, (4)Anthonius Van Troyen - Maria Fraie, (5) Thomas Van Clooster - Catharina Fraeye, (6) Joannes Fraeye - Joanna Haseval, (7) Joannes Van Sevenant - Francisca Fraeye x Michael De Haemere, (8) Michael Haemere - Maria Beltins x Jan Logghe, (9) Petrus Fraeye - Catharina Van Sevenant fa Jan, (10) Jacob Fraeye - Judoca Verhaeghe
-begrafenisregister: 78 jaar in 1675.

wezenakten Torhout nr. 2395 f. 148v, aktedatum 17.3.1675
+Van Sevenant Christiaen fs Jan
wdr Joanna Fraeys fa Jan
voogden: Jan Fraeys - ?
kdn: (1) Jan, (2) Pieter (+) x Tanneken Heindrick fa Marijn, kdn: Jan, Jacob, Anna en Martijnken, voogden: Jan Van Sevenant fs Christiaen en Marijn Heindrick, (3) Marie (+) x De Clercq Daneel (waarvan Betken), xx De Pauw Jooris (waarvan Jan) en xxx Rosseel Pieter (waarvan Pieter en Threse), (4) Christiaen (+), (5) Cornelie x Sap Antheunis, (6) Janneken x Van Massenhove Roelant, (7) Cathelyne x Du Mez Laurentius, (8) Joosijnken