Notities bij: Joannes Hasaert

1634 pointer en 'rekening logeren van soldaten',
1635 'naar Brugge gereden' 1640 erft van de ouders van zijn vrouw,
1646 verkopen land aan Jacques Pollet
1652 vermeld als overleden.

doopheffers (1635) De Clerck Nicolaus - Margreta Pauwels, (1636) Joannes Van Massenhove - Jacoba Hazaert. Opmerking: De Clerck Nicolaus x (Torhout 1630) Pieternelle Van Massenhove

RAB, Wyndaele 312 f. 134
(1) Jan Hasaert (fs Jan) x Tanneken Van Massenhove, (2) Everaert Rooseboom x Jacquemine Van Massenhove fa Gilles, (3) Gilles Hasaert fs Michiel, (4) Cathelyne Hasaert fa Jan, (5) Guilliame Mergaert en Rougier Ampe x Gillinken fa Michiel De Cock, (6) Jan Haesaert als voogd van de kinderen van Jacques De Brune x Martijnken fa Jacob Hasaert; verkopen 5 g. land uit de erfenis hen toegekomen uit het overlijden van Hendrick De Jonghe fs Michiel aan Pieter Rogiers fs Pieter, 1635.