Notities bij: Laurentius Beernaert

ovl: obiit peste Laurentius Beernaerd et sepultus in cemeterio ad meridiem cum officio dupleci. In 1639 smid volgens staat van goed van zoon Marijn.