Notities bij: Judoca De Moor

RAB, SvG Brugse Vrije I nr. 17295; Wynendaele 392 f. 217
Josyntken fa Jacob De Moor x Janneken Denys, + 4.1.1656
x Jacob De Keysere fs Jacques
kdn: Jacob, Jan, Pieter, Betken x Maryn Wellecomme, Joos en Jacqueminken
VP: Pieter De Keijsere, VM: Pieter Fraeys.
Gronden van haar kant te Torhout en Kortemark (hofstede met mote en nederhof, is hofstede waar Jan De Moor overleden is), in totaal 11 g. Gekomen van haar ouders en haar overleden broer Cornelis
met haar man: 69 g. te Torhout. 3 paarden, 9 koeien en 10 jongvee en kalveren, 130 fruitbomen.
saldo 209 p.