Notities bij: Jacobus De Keysere

tt: x De Moor: Jacobus De Keysere, Anthonius Neelst, Joanna Neest. tt: 2xx De Man: tt Martinus Vande Casteele, Petrus Versijck, spons 20/7/1657 tt Joannes De Keijser en Guille Rooser.

RAB, staat van goed Brugse Vrije II nr. 14911
verdeling goederen van Jacob De Keisere (SvG 22.4.1665)
1x: met Josine De Moor: (1) Jacob, (2) Jan (3) Joos (4) Jacquemine x Lauwers Van Haverbeke (5) Pieter x Maria Wellecomme
2 x: met Josyne fa Antheunis De Man: Mayken

RAB, Wynendaele 394 f. 118
Jacob De Keyser fs Jacob, + Torhout 5.2.1665
wdr Josinken De Moor fa Jacob; kdn: (1) Jan, (2) Jacob, (3) Joos, (4) Pieter, (5) Elisabette x Maryn Wellecomme, (6) Jacquemine x Laureyns Haverbeke
xx Josine fa Antheunis De Man; kd: (7) Mayken 5 j. VP: Jan De Keyser fs Jacob - VM: Pauwels De Man
-gekocht in 1 x: hofstede van 28 g. te Torhout, wijk Maerhernthouck en een hofstede van 26 g. te Torhout, wijk Hollebeke (deels gekocht van Jan en Maerten De Moor en haar vader Jacob De Moor), deze hofstede wordt gebruikt door Maryn Wellecomme.
-gronden van haar vader Antheunis De Man: 1/5 in een hofstede van 7 l. te Lichtervelde
-gronden van haar moeder Mecheline Vande Clooster: 1/5 van een hofstede te Torhout, ver zuid van de kerk. Meerdere aanpalende gronden zijn van de kdn Gelyen Vande Clooster
-Mayken De Keyser erft bij het + van Jacquemine fa Maryn De Man x Josine fa Jacob De Keysere, zijn eerste vrouw
-voorbehouden deel voor Mayken: 478 p. gr.