Notities bij: Anna Van Massenhove

RAB, SvG Brugse Vrije IV nr. 1935 ; Wynendaele nr. 395 f. 30
Tanneken fa Pieter Van Massenhove, +Torhout 1673
x Pieter Versyck
VP: Jooris Versyck, VM: Jan Claeijs griffier van de Stad Torhout
-van haar kant gekomen: 1/7 in een hofstede van 14 g. te Torhout, door hen in gebruik, gekomen van Martineken fa Michiel Claeys, haar moeder, en bij erfenis van Pieter Coeman 1/21 in een hofstede
-samen gekocht: de andere 6/7 in dezelfde hofstede bij uitkoop van Daniel, Jacques, Mattheus, Maerten, Janneken en Maijken Van Massenhove
-bij uitgroting jegens Pieter Van Tyghem x Catharine fa Jan Versyck 1 partij meers
-bij uitgroting jegens Pieter en Jan Claeys, Arnout Van Grevelynghe x Elisabeth, en Pieternelle Dierickx 1 gemet land en een deel in een bos te Torhout; de verkopers toegekomen uit de erfenis van Pieter Coeman
-ze namen 't sterfhuis van haar vader over, er waren meer schulden dan baten, en verkrijgen aldus 11 g.
-verkocht aan Jan Versyck, zijn broer, een deel in een hofstede te Ichtegem en in gronden te Torhout bij de hofstede, die bewoond is door Christiaen Versyck
-saldo: 3586 ponden