Notities bij: Franciscus Beyens

vermelde datum huwelijk = ondertrouw. getuigen: Franchiscus Beyens - Henricus Houck

doopgetuigen: (1) Franciscus Beyen - Jacoba Morel, (2) Henricus Houcke - Petronella Minne, (3) Henricus De Houck - Godeleva Haseval, (4) Jacobus Minne - ...., (5) Petrus Cuylle - Joanna De Cleer wde Leonardus Walis, (6) Franciscus Beyens - Monica Houcke, (7) Judocus Lappere - Joanna Beyens

eerste huwelijk op 9.11.1677 te Ichtegem met Maria De Roy (+Ichtegem 10.12.1681), waarvan 2 kdn: Maria (1680, tt: Lucas De Roy - Joanna Heyndricx) en Adriana (1681, tt: Adrianus Haseval - Catharina Van Sevenhant)