Notities bij: Joannes Beernaert

ha-tt: Marinus Kesteloot en Maliaert Seurinck of Deurinck. beg Jo(ann)es Beirnaert 80 annorum, 6 lectionibus, dus geb cir 1622. Op 4/2/1703 wordt uitgroting gedaen. 30/11/1693 Volkstelling in de Kerk te Lichtervelde; geen enkele Beernaert wordt geteld, waar is de familie dan naartoe ???