Notities bij: Julia Pattyn

zij handtekende de huwelijksacte