Notities bij: Laurentius Vander Haeghe

SAB, weesakten Sint-Jan nr. 18 f. 296v, akte 2.9.1681
+Laurens Vander Haeghe
x Anna Coppejansens fa Joos
kdn: Laureyns, Cornelis, Joanne, Francoise en Agnesse
voogden: Jan Du Wateyn - Arnoudt Lenaert
saldo: 206 p. gr.

mogelijks zoon van Joannes Verhaeghe x Jacoba Eniaert, °Brugge St.-Anna 16.1.1635