Notities bij: Franciscus Wanhein

Ook Van Heyn (cfr. geboorten, huwelijk en overlijden)

RAB, Prinselijke Ammanie van Tielt, nr. 8a f. 1v
+Frans Wanheijn, +1680, gediede (= vreemde) onder de Prinselijke Ammanie van Tielt
x(x) Christina Adriaens fa Paul, weduwe
kdn: Pieter en Frans
gronden gekomen van zijn kant: hofstedeke 6 gemeten op de Elsacker te Wingene, belast met een rente t.p.v. Jan Ghuysse. Mede-eigenaars zijn de kinderen uit zijn vorig huwelijk, oa. Lieven Wanheyn die de hofstede overneemt.
saldo 11 p. gr.

? zijn broer: Judocus Wanneyn x (Wingene5.9.1638, getuigen oa. Wanheyn Anthonius) Vermeersch Maria. Kdn: Judoca en Roland en de vroeg gestorvenen Guillielma, Maria en Judocus. En van de peters is Levinus Wanheijn

ARA, Renteboek Prinselijke Ammanie van Tielt (PAT) 1640, nr. 129 Dhoirs Pieter Parmentier comende van Jan De Bake 4 lijnen landts ..... Er boven werd nadien bijgeschreven: Frans Wanneijn by versterfte
RAB, Wettelijke passeringen PAT nr. 6 f. 101v. , 25.1.1640. Frans De Wanneyn fs Anthone leent 48 p. aan Jan Ghusse. Hypotheek: de hofstede waar hij woont
RAB, Wettelijke passeringen PAT nr. 6 f. 188, 9.3.1645. Frans Wanneyn fs Anthone leent 40 p. aan Jan Ghuyse fs Joos met hypotheek op dezelfde hofstede.