Notities bij: Adrianus De Neve

SAB, weesregisters St.-Jan nr. 13 f. 205, aktedatum 12.7.1552
+Adriaen De Neve
xx Margriete Zoetaert
wezen: Loysekin, Lievinkin
voogden: Geeraert Zoetaert en Pieter Hoorneweder
er zijn 7 kinderen, andere worden niet vernoemd
-hofstede 63 g. te Oedelem in de Beekstraat
-hofstede 10 g. te Oedelem, pachter Mathys Claeys
-hofstede 14 g. te Oedelem en Beernem, pachter Amant De Vroe
-hofstede 4 g. te Oedelem, pachters Gilles Stevens en Christiaen Landuut
-16 g. land te Oedelem
-62 g. bos en mager veld te Oedelem
-hofstede te Sint-Jooris-ten-Distel, 60 g. pachter Lieven Mulaert
-16 g. land te Maldegem
-een aantal uitstaande renten