Notities bij: Joanna Beyens

ss: 1x Cornelis Sap. 2xx Cornelis Bernaert 3xxx Joannes Verduyn - geen kinderen.

Volkstelling 1748 Wijnendaele: Joannes Beijens, weduwe van Joannes Verduyn cortsittighe