Notities bij: Martinus Borra

RAB, Land van Wynendaele 319
- f. 196v: Don Francisco Barra x Marie Margriete de Bachij (fa Guille), haar tante: Mary de Bassij
- f. 229 : acte voor notaris te Oostende, Joanne Guillemine de Bachy haere moeye (van Marie Margriete de Bachy)
- f. 279v hij capitain van een compagnie infanterie Spanjaerden

RAB, Land van Wynendaele 317
- f. 76v grootouders Marie Magdelene de Bachy: Jan de Bachy x Catharine Rooman. Charles de Bachy, broer van Marie Magdelene, doet procuratie te Doornik.

RAB Land van Wynendaele 1868
- f. 43 : Charles de Bachy (1632) bezit een hofstede te Gits, na uitkoop van zijn zus Mary Margriete de Bachy. Deze erfden ze van hun grootmoeder Catharyne Rooman.

1 x met Judoca Ramaeckers (+Torhout 18.4.1678)