Notities bij: Martina Van Hoorneweder

SAB, wezenregisters Sint-Donaes nr. 10 f. 49v, aktedatum 11.3.1621; staten van goed nr. 1-688
+Martynken fa Marten Hoorneweder
x Boudewyn Vanden Abeele, zijn broer
kdn: Anthone - Hansken - Tanneken - Lauwereinseken - Jacquemine - Adriaeneken
VP: Passchier Vanden Abeele
VM: Jooris Van Hoorneweder
1/10 van 9/10 van een stenen huis gedekt met tegelen in de Oude Gentwegh, gekomen van haar ouders Marten Hooreweder x Jacquemintken Hilleman