Notities bij: Petronella Lantsoght

SAB, wezenboeken Sint-Jan nr. 14 f. 483v, 26 hoymaand 1585
+Perinken fa Christiaen Landsoght
x Gooris De Rammelaere
kd: Maeiken
voogden: Jan fs Christiaen Landschot en Adriaen De Zwaene fs Jans, beide uit Beernem
vele eigendommen, oa. 1/5 van een hofstede van 38 g., gemeen met de kinderen van Christiaen Van Lantsoght en oa. 2/3 van een hofstede van 9 g., daar waer Maria Woestland woont.