Notities bij: Joannes Lantsoght

SAB, wezenregisters OLV nr. 11 f. 9, aktedatum 5.3.1615
+Anna Adornes, +1615
x Jan Lantsoght fs Christiaen
minderjarige kdn: Anthone, Pieternelle, Isabeau en Anna; doch de drie eerste worden hun zelfs verklaard. Er was nog een meerderjarige broer of zus. Alleen Anna wordt nog als wees beschouwd
voogden: Jan De Ridder en Cornelis Tatse
-vele gronden gekomen van vaders ouders, vooral in de omgeving van Moerbrugge
-men hield land in cijnspacht van Jan Lantsoght fs Loys
-broer van vader = Christiaen, zus van vader is overleden en was vrouw van Gooris De Rammelaere

RAB, wettelijke passeringen Oostkamp nr. 15 f. 20
Anna Lantsocht, jonge dochter, gerecht door verkaveling onder broeders en zusters ten sterfhuuse van Jan Lantsocht en Anna Adornes, vader en moeder, op 16 dec. 1624. Verkoopt aan Cornelis Vander Plancke, poorter Brugge, 1/2 van een busch, groot 4 1/2 gem. ver zuid van de kerk bij Ertsberghe, onverdeeld met de koper. Actum 17 juli 1625

RAB, wettelijke passeringen Oostkamp nr. 16 f. 148 en 149
Joos De Wulf x Cathalyne De Nys, laeten van de heerlijkheid Erckeghem, verwisselen met Cornelis Vander Plancke: 4 gem. 206 r. (= 1/4 van 17 gem. 177 r. onverdeeld met Adriaen Goormachtigh) uit hofstede daer Jan Tacq woont op Erckeghem. Actum 23 lauwe 1637
Cornelis Vander Plancke x Isabeau Lantsocht, poorter van Brugge, gerecht door successie van zijn vrouw en door koop van Anna Lantsocht, haar zuster, en door koop van Lambrecht Sproncholf, verwisselen met Joos De Wulf, laet van Erckeghem ..... Actum als boven.