Notities bij: Christianus Van Lantsoght

RAB, wettelijke passeringen Oostkamp register 12 f. 125v
Simoen Lantsucht x Willemyne Baert zijn wijf, poorter van Brugge, verkopen aan Gregorius De Ramelaere, poorter van Brugge: 1/5 van een hofstede van 15 gem. 65 r. land, busch, meersch + huusen en boomen, onverdeeld met hoirs van Christiaen Lansocht in een jeghenoote ghenaemt de Hasselaerstrate, daer Jooren Van Hee op wuent, met Hasselaerstrate an noord, Loy Hoone en Pieter Wittenheyns an zuid, met west an Loy Hoone hofstede. Actum 5 april 1576