Notities bij: Petrus Fol

was gehuwd met Judoca De Vacht fa Guillielmus (+Lichtervelde 17.5.1671, begraven in de kerk); maar het is niet duidelijk of zij de moeder is van vermelde kinderen

RAB, Oud Lichtervelde nr. 312 (wettelijke passeringen) f. 128: In 1635 gaan Pieter Fol en zijn vrouw Josyne De Vacht een lening aan bij Jacques Vande Voorde.

RAB, Oud Lichtervelde nr. 302 f. 4, aktedatum 24.12.1643
Voor de schepenbank van de heerlijkheid Lichtervelde verkopen Pieter Fol en zijn vrouw Jozyne De Vacht 4/5 van 2 huizekens te Lichtervelde aan Wouter Vande Kerckhove (fs Arnout) x Josyne Meunijnc (fa Anthone). Het echtpaar was daarin gerecht "jeghens dhoirs en aeldynghers van Joos De Vacht, te weten: (1) Agneese De Vacht, wde van Rogier (?) Van Houtte, (2) Anthone Roelant x Jacquemine De Vacht, (3) Pieter Feys x Vientken De Vacht". De andere vijfde bezaten ze "by successie causa uxoris van Guillaume De Vacht, haeren vader"

andere kinderen van Petrus Fol:
-Janneken (cfr RAB, Oud Lichtervelde nr. 307 f. 124): Pauwels Maes x Janneken fa Pieter Fol, hebben gekocht land van Josinken De Vacht, haar moeder, en verkopen dit aan Pieter Van Zieleghem fs Jan. Aktedatum 2.11.1675
-Jan Fol (cfr RAB, Oud Lichtervelde nr. 307 f. 159): Jan Fol fs Pieter, burgemeester van Lichtervelde, kochten een huis en land op de venditie van Niclaus Van Gheluwen fa Claeys en laten dit over aan Gilles Goddyn fs Jan. Aktedatum 6.2.1677.
-Christina fa Pieter Fol huwt op 29.5.1640 met Joannes Muyllaert.