Notities bij: Joanna Maertens

Gezien het huwelijk plaats had in Bellem, kan veronderstelt worden jat Joanna Ma(e)rtens geboren werd in Bellem. De enige persoon die in aanmerking komt:
Joanna Martens, °Bellem 13.8.1633, fa Lieven x Jacquemine Van Aken, doopheffers: Jan Ferrule en Janneke Vande Meulle. Maar boven de akte staat : ex Oostwinkel. Van de tientallen dopen Martens is dit het enige kind die in Bellem gedoopt werd. Zodat ik veronderstel dat deze ouders misschien weer naar Oosteeklo verhuisd zijn.