Notities bij: Marinus De Smet

huwelijksakte: Marinus De Smedt fs Stephanus, en Elisabetha Hoset fa Elisius, getuigen Stephanus De Smedt en Joannes Le Saffer

doopheffers: (1) Gyselbertus Salders - Martina Verhaeghe, (2) Stephanus De Smet - Ludovica Van Houtte, (3) Stephanus De Smet - Maria Vander Meulen, (4) Lucas Frans, pastoor - Mecheline Swaenepoel, (5) Joannes Lanssens - Martina De Smedt