Notities bij: Guillielmus Cool

Buitenpoorters Kasselrij Kortrijk te Zwevezele: Willem Cool fs Jacob van 1562 tot 1581

RAB, wezenregisters Kasselrij Kortrijk nr. 50, Zwevezele, 2, aktedatum 23.10.1559
moeder overleden, naam niet vermeld, x COOL Willems, 1 kind: Maeyken
voogden: Jan Cool fs Jacob uit Zwevezele en Maryn Hoet fs Maryn uit Zwevezele
toegevoegd aan de akte: Borg voor de wees: Martin Vutinc / Butinc fs Loy (Zwe). De wees erfde in 1568 bij het overlijden van Gritkin Vander Eecke, haar oude moye. De weespenningen werden uitgeleendaan Willem Cool fs Jacob (Zwe). Op 16.12.1572 verklaarde men dat Mayken gehuwd was met Collaert Joye.