Notities bij: Cornelius Fraeys

stadsarchief Torhout, wezenboek nr. 2394 f. 110, aktedatum 6.6.1605
+ Cornelis Frays
xx Welwaere Maykin fa Michiel
voogden: Jan Frays en Michiel De Grysse
kdn: Gillekin en Corneelkin
De wezen erfden nog bij het overlijden van hun halfzuster Tanneken Frays.