Notities bij: Petrus Van Ryckeghem

Onze voorouders ... Van Ryckeghem, Maria Maertens-Verkinderen
bezat hofstede van ca. 16 bunder
kdn: Steven, Hannekin, Laukin, Pieterkin, Omaerkin, Willekin, Sander, Gilleken, Callekin en Betkin; in 1467 waren Steven, Jan, Pieter en Omaer al meerderjarig en was Betkin gehuwd met Jan Vander Muelene. In 1475 waren Willem (Guillielmus) en Gilles gehuwd. Sander huwde ca. 1486
voogden: Pieter De Brune en Jan Veldekin