Notities bij: Guillielmus Van Ryckeghem

Onze voorouders ... Van Ryckeghem, Maria Maertens-Verkinderen
voogden: Jan Van Ryckeghem en Adriaan Van Lovene
kdn: Stevekin, Jannkin, Adriankin en Willekin. Steven erfde van zijn moeder 3 lenen.
huwde een tweede maal met ..., nog vier kdn: Gillis, Omaar, Maykin en Thonyne