Notities bij: Maria De Lantsheere

RAK, wezenregisters Kasselrij Kortrijk nr. 97, Tielt f. 26, aktedatum 13.2.1699
+Marie Van Lansheers fa Jacques (!?)
x Guillielmus Nuytens fs Rogier
wees: Joseph
VM: Joos Glaude fs Joos te Tielt
de wees erfde 1/3 in 1/2 van de inhoudelijke catheylen, dit is 17 p. gr.