Notities bij: Guillielmus Heyns

RAK, wezenregisters Kasselrij Kortrijk 58, Pittem 1, aktedatum 10.7.1577
+ Willem Heyns
x ..., moeder niet vernoemd
kdn: Hansken, Loykin, Pierken, Adriaenken, Mayken en Calleken
voogden: Michiel Van Pachtenbeke fs Sander uit Tielt - Adriaen Heyns fs Eloy uit Zwevezele
-hofstede met schoon woonhuis en nog een ander huis daarop, te Pittem
-hofstede 3 b. te Tielt, heerlijkheid Willecomme (de voogden verkopen deze hofstede om de leningen te betalen)
-hofstede 6 b. te Egem
-voor de wezen 149 p. gr.