Notities bij: Vanden Berghe Christina

in begrafenisakte: weduwe Franciscus De Cocq, 60 jaar